Międzynarodowy Projekt Artystyczny     
 Internationale Zeitgenössische Kunstausstellung     
Kraków 2010/Nürnberg 2011     

    MIEJSCE NAZNACZONE
    MARKIERTER ORT

 

>>  polski  <<             

              >>  deutsch <<
 
Patronat Honorowy
Marszałka
Województwa
Małopolskiego

 

  Patronat Honorowy
  Konsulatu Generalnego
  Republiki Federalnej
  Niemiec
  w Krakowie

 
Copyright © Piotr Korzeniowski 2010