Fundacja Transporter Kultury

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wiadomości ASP nr 50

Email Drukuj

Sztuka w magazynach, czy magazynowanie sztuki?

Pytanie retoryczne, owszem; jednak równocześnie ciągiem tych pytań zarysowana zostaje przestrzeń, a może też i sytuacja artefaktów, które w ramach międzynarodowego projektu artystycznego MIEJSCE NAZNACZONE wejdą w relację z tego rodzaju pomieszczeniami.  Wejdą, ale bynajmniej nie po to by być przechowanymi i zabezpieczonymi przez pewien czas, z dala od publiki i odbiorców! Wręcz przeciwnie – właśnie po to, by w kontekście takiej przestrzeni wejść w szczególny rodzaj dialogu z każdym, kto zechce przyjść do XIX wiecznych magazynów kolejowych przy ulicy Kamiennej 8, w Krakowie.

Jak „zmagazynować” sztukę, a właściwie to, co stanowi jej istotę i wartość…? Czy miejsce i przestrzeń nie przeznaczone do prezentacji sztuki, ale celowo pomyślane i wybrane jako takie, może pełnić rolę  katalizatora potęgującego jej przekaz ? Na pewno może, ale czy taką rolę w istocie będzie spełniać, czas pokaże a odbiorcy będą mogli ocenić…  Na pewno kontekst przestrzeni innej niż ta, do której jesteśmy potocznie przyzwyczajeni w obcowaniu ze sztuką, jest w tym projekcie nie do pominięcia i nie do zignorowania. Z jednej strony dlatego, że nie jest ona neutralna - w sposób celowy i zamierzony. Wręcz przeciwnie ma swoją historię i określony charakter. Stanowi wyzwanie, niczym przysłowiowa „rękawica” rzucona w twarz każdemu , zaproszonemu do udziału w tym projekcie artyście. To przestrzeń znacząca i wymagająca; nieustępliwie oczekująca, by każdy się do niej odniósł miarą swojej wyobraźni i twórczej inwencji, dodatkowo przemnożoną jeszcze przez indywidualizm  charakteru i formy wypowiedzi każdego uczestnika… Co z tego ma wyjść? Spotęgowanie, rozszczepienie, wyzwolenie energii kreatywnej… Czyli - swoista „reakcja łańcuchowa”, której skutków teraz nie jesteśmy w stanie obliczyć ani przewidzieć. Dopiero po fakcie, na podstawie zasięgu i rodzaju reakcji, oraz ilości dotkniętych istnień osobowych, będzie można powiedzieć, czy miejsce stało się MIEJSCEM NAZNACZONYM…


Oprócz nieobojętnej przestrzeni wystawienniczej, drugi istotny element w tym projekcie, to jego międzynarodowa formuła. Dialog postaw i odmiennych charakterów twórczych mimo zróżnicowania, również narodowościowego, zakłada wspólną płaszczyznę porozumienia. Wiemy, że takowa istnieje choć szalenie trudno ją uchwycić i opisać. To właśnie sztuka jest środowiskiem, w którym różnorodność indywidualnych postaw wsparta o pluralizm i otwartość umożliwia dialog.
Równie istotnym aspektem projektu jest fakt, że cała koncepcja cyklu wystaw powstała oddolnie, z inicjatywy samych artystów. To nie instytucje ani urzędnicy dali impuls dla rozwoju tej idei; co więcej w mieście, które było i nadal pretenduje do roli miejsca kulturotwórczego, trudno jest znaleźć wsparcie dla zorganizowania tak dużej imprezy wystawienniczej. Okazuje się, że idee kultury wspólnej Europy nie powstają na poziomie dekretów i ustaw, czy urzędowych instytucji do tego powołanych. To właśnie na płaszczyźnie międzyludzkiej rozwija się prawdziwy dialog między artystami, a funkcjonuje dzięki wzajemnym indywidualnym kontaktom i przyjaźni. Tych wartości nie można odgórnie narzucić. Z tego powodu ten projekt ma szczególny wymiar, gdyż wyrasta z autentycznej potrzeby współpracy i wymiany doświadczeń. Dlatego mamy nadzieję, że będzie kontynuowany i przerodzi się w cykliczną formę biennale.


Kuratorzy projektu:
Jakub Nabart i Piotr Korzeniowski

Wystawa w ramach międzynarodowego projektu MIEJSCE NAZNACZONE
Otwarcie 15 maja 2010 o godz. 17.00 w XIX wiecznych magazynach kolejowych przy ul. Kamiennej 8,
w Krakowie. Wystawa potrwa do 29 maja 2010.


Zobacz cały artykuł PDF: Wiadomości ASP nr 50 str 50-52