Ice Casino - Najlepsze kasyno online w Polsce

Transporter
   Kultury

Fundacja Transporter Kultury poświęca się idei międzynarodowej i między-kulturowej komunikacji poprzez sztukę.
   

Fundacja Transporter Kultury poświęca się idei międzynarodowej i między-kulturowej komunikacji poprzez sztukę. Przez naszą działalność i projekty staramy się sprawić, aby sztuka współczesna była pomostem pomiędzy ludźmi, narodami i społecznościami.

Poprzez angażowanie młodych artystów w nasze projekty Fundacja Transporter Kultury otwiera nowe możliwości wymiany doświadczeń kulturowych i artystycznych. Realizujemy ideę twórczego dialogu różnych środowisk artystycznych. Nasze cele i zakres działań ukształtowały się w oparciu o wiele wydarzeń artystycznych, które organizowaliśmy we współpracy z różnymi środowiskami i grupami artystycznymi jeszcze przed powołaniem naszej Fundacji. 

Fundacja została powołana 15 września 2011 roku w Krakowie.

Zarząd
Jakub Najbart
– członek zarządu
+48 607 276 299

Urodzony w 1972 w Rzeszowie. Studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP w latach 1993-1998. Dyplom z wyróżnieniem w 1998. W 2009 uzyskał stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej – malarstwo. W 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Od 1999 pracuje na ASP w Krakowie, obecnie na stanowisku profesora ASP na Wydziale Malarstwa. Aktualnie prowadzi autorską Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią.

Piotr Korzeniowski
– członek zarządu
+48 512 464 034

Urodzony w 1970 w Krakowie. Od 1992 studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Dyplom magisterski z wyróżnieniem w 1997. W 2005 uzyskał stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej – malarstwo. W 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Od 1996 pracuje na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP, obecnie na stanowisku profesora ASP. W latach 2012 - 2016 dziekan Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Aktualnie prowadzi autorską Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, realizuje też obiekty przestrzenne.

Dane kontaktowe
Adres:

ul. Mlaskotów 10
30-117, Kraków
Polska

E-mail: 

transporterkultury@wp.pl

NIP:

6772364981

Dane KRS:

FUNDACJA TRANSPORTER KULTURY
REGON: 122439767

KRS:

0000401089

Rachunek bankowy:

63 1140 2017 0000 4102 1287 1562

mBank S.A.

Centrala
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa

Nazwa Przedsiębiorcy: 

Fundacja Transporter Kultury
Adres: ul. Mlaskotów 10,  
30-117, Kraków, Polska

Status

Fundacja Transporter Kultury jest organizacją pożytku publicznego powołaną 15 września 2011 roku w Krakowie. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale może prowadzić działalność także poza jej granicami. Fundacja pozyskuje fundusze na realizacje celów związanych z działalnością kulturalną i oświatową, w zakresie dobroczynności, związaną z integracją środowisk artystycznych krajowych i zagranicznych oraz promocją artystów i ich twórczości, w szczególności w zakresie sztuk wizualnych. Szczegółowo cele Fundacji reguluje jej statut.