data realizacji:
2015

   miejsce realizacji projektu:
Kraków

Idea projektu

CUBE 2015

Współczesny świat, poprzez tempo życia, zmian często doprowadza do alienacji ludzi, zamykania się we własnych “skorupach”. Podświadomie szukamy azylu w przestrzeniach, które tak na prawdę izolują nas od realnego spotkania z drugim człowiekiem; zamykamy się w pudełkach, boxach, przestrzeniach witrualnych; sięgamy cześciej po substytut rozmowy czy spotkania, gdyż to jest łatwiejsze, szybsze, mniej angażuje. Tworzymy wokół siebie pudełka, kapsuły, w których egzystujemy w bezpiecznej, skostruowanej i uporządkowanej przez siebie indywidualnej przestrzeni, która staje się wyizolowanym prywatnym światopglądem z którym się identyfukujemy i utożsamiamy. Nasze pudełka to nasze mieszkania, pracownie, zawody, wrsztaty, komputery, tablety, smartfony, iPody, uzależnienia, itd.
W ekstremalnych indywidualnych wypadkach stwarza to sytuację wypchnięcia poza granicę społeczności, odcięcia, wyizolowania. Często funkcjonujemy obok siebie, fizycznie blisko, ale jednak bez chęci, potrzeby, możliwości wzajemnego kontaktu czy wzajemnej interakcji. Z drugiej strony odizolowanie, zamykanie się w “pudełku” daje szansę na ocalenie czy zachowanie własnej indywidualności, przed tym co masowe, popularne, zunifikowane.

 

MIEJSCE WYDARZENIA

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  (Plac Matejki) 
Dawna Szkoła Odzieżowa (ul. Syrokomli)