W labiryncie
   Minotaura

   autor
Andrzej Bednarczyk

   data realizacji
2020

   miejsce realizacji pracy
Kraków / Barwałd

   technika
obiekt / video