Należące do
   ciała matki Ziemi

   autor
Mercedes Bautista

   data realizacji
2020

   miejsce realizacji pracy
Meksyk

   technika
instalacja malarska

Ta instalacja składa się z 6 tond o różnych średnicach, które zajmują przestrzeń 110 x 110 cm

Realizacja tego utworu rodzi się z refleksji zaproponowanej w wezwaniu, ten kryzys zdrowotny jest wytworem sposobu myślenia, który możemy nazwać „homocentrycznym”, patriarchalnym, który między innymi odwraca się od natury i nie uznaje związku, który musimy utrzymać. Rozumiejąc, że należymy do ciała Matki Ziemi, będziemy żyć w tym świętym połączeniu szacunku dla wszystkich form życia. Przedstawiłem nasiona jako sromy w tym podobieństwie form i procesów życia i śmierci.