Terra (in)cognita

   autor
Zbigniew Sałaj

   data realizacji
2020

   miejsce realizacji pracy
Jastarnia, plaża

   technika
piasek plażowy