bez tytułu

   autor
Jurgen Rosner

   data realizacji
2020

   miejsce realizacji pracy
Norymberga

   technika
grafika cyfrowa