Utopia (cykl)

   autor
Marlena Biczak

   data realizacji
2020

   miejsce realizacji pracy
Kraków

   technika
fotografia analogowa, grafika cyfrowa

Miejsce jako aspekt przestrzeni jest pauzą w czasie, jest chwilowym zatrzymaniem się naszej percepcji na konfiguracji obiektów. Jest ono, w odróżnieniu od czasu pojęciem statycznym. Czas ludzki dzieli się na etapy, tak jak ruch w przestrzeni jest podzielony pauzami – miejscami. Owe miejsca zakotwiczają nas w przepływie czasu. Im więcej pauz w przestrzeni, a zatem im więcej miejsc doświadczamy, tym subiektywnie więcej czasu upływa.

Olga Tokarczuk

Utopia – miejsce którego nie ma.
Euchronia – stan poza czasem.

Każdy ma na świecie takie miejsca, które automatycznie uruchamiają całą lawinę wspomnień. Miejsca, które pamiętają coś istotnego. Miejsca dzięki którym możliwy jest powrót do przeszłości. Moje w większości związane są z rodzinnym domem w Częstochowie, z dzieciństwem, z dorastaniem. Niestety większość z nich nie przetrwała próby czasu. Uległy przemianom wynikającym zarówno z ingerencji
człowieka jak i natury. Patrząc dziś na to co po nich zostało widzę stopniowe przekształcanie w zupełnie nową przestrzeń, w przestrzeń wizualnie daleką od tej, którą pamiętam, taką po której mogę się już poruszać wyłącznie
śladami pamięci. Jednak mimo tego, że moje miejsca zanikają, zawartość emocjonalna jaką w nich zgromadziłam wydaje się być od tego niezależna. Te miejsca to doskonałe portrety iluzji. Trwają poza czasem. Są, choć realnie nie istnieją od lat.