Z końca
   epoki brązu

   autor
Edgar Kucharzewski

   data realizacji
2010

   miejsce realizacji pracy
Norymberga

   technika
rzeźba

Sztuka i kultura są istotne w systemie. Społeczeństwo zostaje opuszczone, gdy, jak to ma miejsce obecnie, się ich wyrzeka. W ten sposób zostaje wyeliminowany krytyczny dialog ze społeczeństwem. Blokady w wyniku pandemii dotyczą artystów, instytucji kulturalnych i muzeów, podczas gdy gospodarka ma się rozwijać. „Dystans społeczny” w dłuższej perspektywie prowadzi do stagnacji. Dlatego wiele osób zadaje wiele pytań o przyszłość nas wszystkich. Wzrost za wszelką cenę, pustynnienie przyrody jak poprzednio, marnotrawstwo zasobów, kontynuacja cyfryzacji bez żadnego związku ze społeczeństwem, które postrzega ludzi jako centrum uwagi? Nie będzie już powrotu do „normalności” Sztuka opracowuje scenariusze przyszłości, zapuszcza utopie i wyciąga wnioski z historii udanych kontaktów kulturowych i powiązań kulturowych. Język sztuki jest elementem utopijnym. Niezastosowanie się do tego doprowadzi do zastoju i zniszczenia standardów kulturowych. Populiści chcieliby „wypełnić” puste przestrzenie. Co pozostało do zrobienia? Rozpuścić pracownie, zniszczyć prace, stopić rzeźby z brązu? Należy przynajmniej uwzględnić publiczne świadectwa z tamtego czasu. Sztuka wychodzi na ulice i chwilowo staje się zauważalna. Artyści wystawiają przed pracowniami: sztukę na płocie, na chodniku, na placach? Artyści i ich sztuka przedstawiają swoje poglądy.