Wariacje symetryczne
   (cykl)

   autor
Jan Pamuła

   data realizacji
2020

   miejsce realizacji pracy
Kraków

   technika
akryl na płótnie

Utopia. Przestrzeń zamknięcia.

W trudnym roku naznaczonym pandemią, oprócz zmagań ze zwykłymi codziennymi problemami i trudnościami, najważniejszym moim celem było utrzymanie ciągłości pracy. Wyjątkowo trudno było utrzymać rytm i regularność, tak aby nie przerwać ciągu myślenia, gdyż rzeczywistość zewnętrzna okazała się groźna i ingerująca w sposób bezprecedensowy. W ostatnich dwóch latach pracowałem nad sprawą ukrytej symetrii. W tym roku powstał także zbiór kilku obrazów będących kontynuacją cyklu „Obrazów symetrycznych”, określiłem je jako „Wariacje symetryczne”. Zmiana tytułów wydała mi się czymś naturalnym, bo ich symetryczna wyrazistość była bliska takim utworom muzycznym, w których rytmiczność i powtarzalność ma charakter symetrii zapisanej w czasie.

Cykl obrazów „Symetrycznych”, których bazą jest „Seria komputerowa I” powstaje od początku 2018 roku. ¼ pola obrazu złożona z niepowtarzających się prostokątów będących wynikiem podziału pola liniami poziomymi i pionowymi na 4x elementów – jest sukcesywnie obracana o 900 w trzech pozostałych ćwiartkach obrazu. Jest to uzyskanie symetrii w obrazie w wyniku obrotu pola wyjściowego.
Ale klarowna, symetryczna struktura podziałów w obrazie zostaje zakłócona poprzez użycie 4 barw w ten sposób, że przypisane poszczególnym prostokątom wartości barwne nie są rozłożone symetrycznie, ale naprzemiennie w poszczególnych ćwiartkach obrazu. Klarowna symetria podziałów zostaje więc zakłócona na „poziomie” wartości barwnych. Jest ona jednak „do odczytania” przy uważnej analizie obrazu, a także – intuicyjnie – odbierana jako czynnik wzmacniający odczucie jedności i harmonii w obrazie.